Brandplekpaddenstoelen:                                                                                                                                Een bijzondere en specifieke groep onder de paddenstoelen.                                                                Deze onderstaande brandplekpaddenstoelen zijn  gevonden tijdens een onderzoek naar brandplekpaddenstoelen op het Doldersummerveld van Het Drentse Landschap en de Sallandse heuvelrug van Natuurmonumenten waar ik komende tijd onderzoek doe tot 2024.

De meeste brandplekpaddenstoelen zijn tegenwoordig zeldzaam. In Nederland is er een groep van zo’n 50 paddenstoelen die exclusief of hoofdzakelijk op brandplekken groeien. Het grootste gedeelte daarvan staat op de rode lijst. Dit heeft ook een reden. Een afname van het aantal brandplekken sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is een van de belangrijkste redenen. Ook door het nagenoeg uitbannen van brand in onze natuurgebieden.    


Brandpelsbekertje - Trichophaea abundans 

 

Kleine tot 0,5 cm grote vruchtlichamen. Het zijn de pioniers onder de brandplekpaddenstoelen. 
Ze groeien op verkoolde/verbrande takken/stammen van onder andere grove den. 


Gewoon houtskoolbekertje -Anthracobia melaloma 

Deze soort komt vaak al na 6 tot 8 weken te voorschijn op brandplekken. Ze kunnen grote plakkaten vormen. 

 


Purperbruine brandplekbekerzwam - Plicaria trachycarpa 

 

Een pionierssoort onder de brandplekpaddenstoelen. Hij verschijnt vaak als eerste brandplekbekerzwam op een brandplek. 


Violette brandplekbekerzwam - Peziza subviolacea

1 tot 4 cm. Schotelvormig.

Gevonden onder grove den.  Zwarte brandplekbekerzwam - Plicaria anthracina

1 - 3 cm. Schotelvormig. Sporen bolrond en voorzien van kegelvormige, tot 2,5 mu hoge stekels. Verschijnt vaak als één van de eerste brandplekbekerzwammen na een brand. 

 

Gevonden onder grove den. Zemelige brandplekbekerzwam: 

Een soort die ik vrij laat na de brand, circa 2 jaar heb aangetroffen.  


Beroete brandplekbekerzwam

2 - 8 cm. Schotelvormig. 

Sporen bolrond en glad. 

Gevonden onder grove den. Oliebolzwam - Rhizina undulata

Gevonden op verbrande wortels van grove den waar deze op parasiteren. Vele tientallen exemplaren tegelijk. 
Brandplekfranjehoed - Psathyrella pennata

Ze groeien zowel naast/onder naalbomen als loofbomen in het verbrande gebied. 
Brandplekinktzwam - Coprinellus angulatus

Deze kleine paddenstoelen groeien bij loofbomen en struweel. De vorm van de sporen  zijn kenmerkend voor de soort. Ze zijn mijtervormig. 

Geurloze bosbrandvlamhoed - Gymnopilus decipiens

Deze best wel forse paddenstoelen groeien rondom verschillende grove dennen. De smaak is melig. 
Brandplekbundelzwam - Pholiota highlandensis

Deze algemene paddenstoelen groeien bij zowel loofbomen als naaldbomen en komen ook op verbrande heide en pijpenstrootje voor. Ze komen 1 jaar na de brand tevoorschijn en groeien met duizenden tegelijk vele maanden achter elkaar. Kleine oranje bekerzwam - Aleuria exigua

Deze kleine oranje ascomyceten groeien op de bodem van verbrande heidegebieden. Hij kan ook gevonden worden waar geen brand heeft gewoed. De ornamentatie van de sporen zijn kenmerkend voor deze soort. Kamsporige oranje bekerzwam - Aleuria congrex

De Kamsporige oranje bekerzwam groeit op exact dezelfde plek als de hierboven beschreven soort. Alleen de sporen zijn anders, dus is microscopisch onderzoek noodzakelijk. 


Bruin ballonbekertje - Sphaerosporella brunnea

Deze hooguit 0,5 cm grote bekerzwammen groeien rondom de stamvoet van berk en eik. Ze hebben randharen en zijn bruin van kleur. Ze vormen vaak groepen bij elkaar. 


 

3 soorten Pekzwammetjes die op brandplekken voor kunnen komen!

Ik heb ze allemaal gevonden op 1 vierkante meter. 

 

 

In het veld zijn deze paddenstoelen niet van elkander te onderscheiden, onder de microscoop zie je mooi de verschillen tussen de soorten. 

Knobbelsporig pekzwammetje - Lyophyllum ambustum

Rondsporig pekzwammetje - Lyophyllum anthracophilum 

Gladsporig pekzwammetje - Lyophyllum atratum 

 


Myrmaecium rubricosum 

Tweede vondst van Nederland. Niet expliciet een brandplekpaddenstoel, maar deze heeft wel veel warmte nodig om te ontkiemen. Door de brand is deze ontstaan tussen de schors van berk en eik. De soort is gebonden aan warmte. Benieuwd of deze soort bij het recente onderzoek misschien ook daar tevoorschijn komt. 


Zwarte korstkogelzwam- Hypoxylon mediterraneum 
Een soort die vanuit de bast van de boom door de schors heen drukt. Hij kan grote zwarte plakkaten vormen.  
Hij komt vaak voor na natuurbranden.